2014 kullen

Vi har kattungar till salu. Kullen är född den 2 augusti 2014. Kullen består av 6 kattungar totalt. Kattungarna har traditionsenligt fått sina namn från sångtitlar ur Eurovision Song Contest och det är titlar från 2014-års tävling. Det är en pojke, blå tabbymitted som heter S*Eurovisions Amazing [Estland 2014], två blåtabby bicolourflickor, S*Eurovisions Attention [Litauen 2014] och S*Eurovisions Miracle [Rumänien 2014], en blå bicolour flicka, S*Eurovisions Heartbeat [Irland 2014], en blå tabby mitted flicka, S*Eurovisions La Mia Cittá [Italien 2014] samt en blå mitted flicka, S*Eurovisions Undo [Sverige 2014].

S*Eurovisions Amazing

S*Eurovisions La Mia Cittá

S*Eurovisions Undo

2014 kullens föräldrar

S*Eurovisions Northern Girl & IC S*Gunbertus Ison

S*Eurovisions Attention

S*Eurovisions Heartbeat

S*Eurovisions Miracle stannar i uppfödningen

---

[Kattungar]