2018-kullen

IC S*Eurovisions September Golden Rose har fått kattungar med SC S*DanDaras Ossian. Kullen är född den 14 juni 2018. Temat är 2018 och alla är blå bicolourer. Det blev en flicka; S*Eurovisions La Forza [Estland 2018] samt två gossar S*Eurovisions Toy [Israel 2018] och S*Eurovisions Fuego [Cypern 2018]

S*Eurovisions La Forza 6 veckor

S*Eurovisions La Forza 7 veckor

S*Eurovisions Fuego 6 veckor.

S*Eurovisions Fuego 7 veckor

2018-kullens föräldrar

IC S*Eurovisions September Golden Rose och SC S*DanDaras Ossian

S*Eurovisions Toy 6 veckor

S*Eurovisions Toy 7 veckor

2018 kullen tillsammans 7 veckor

---

[Kattungar]