Bankkullen

S*Eurovisions All of My Love "Mysan" och PL*Raggato Helios tre flickor föddes den 13 februari 2022. En av flickorna är blå tabby bicolour S*Eurovisions Soldi [Italien 2019] och två blå bicolourflickor S*Eurovisions Bank of Joy [Island 1986] och S*Eurovisions Euro Neuro[Montenegro 2012]. Temat för kattungarnas namn är den här gången titellåtar som har anknytning till bankväsendet.

S*Eurovisions Bank of Joy 6 veckor "Joy"

S*Eurovisions Bank of Joy 5 veckor "Joy"

S*Eurovisions Euro Neuro "Eureka" 6 veckor

S*Eurovisions Euro Neuro "Eureka" 5 veckor

Bankkullens föräldrar

S*Eurovisions All of My Love & PL*Raggato Helios

S*Eurovisions Soldi "Soldi" 6 veckor

S*Eurovisions Soldi "Soldi" 5 veckor

Two of S*Eurovisions Banksisters 5 weeks old

---

[Kattungar]